بازخورد شما از خرید جعبه آتش نشانی پیشرو در ایران
فروردین 18, 1399
سیستم اطفا fm200
همه چیز در باره گاز FM200
فروردین 18, 1399
بازخورد شما از خرید جعبه آتش نشانی پیشرو در ایران
فروردین 18, 1399
سیستم اطفا fm200
همه چیز در باره گاز FM200
فروردین 18, 1399

الزامات قرقره آتش نشانی

قرقره آتش نشانی

قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی: قطر داخلی شلنگ

قطر داخلی شلنگ باید یکی از موارد زیر باشد.

19mm

25mm

33mm

حد اقل دبی : دبی در حالت های اسپری و جت باید مطابق با جدول 1 باشد.

ضریب kحداقل دبیQ

1/min

قطر نازل یا معادل آن mm
P=0.6 MPAP=0.4 MPAP=0.2 MPA
92218124
133126185
174134246
225344317
286856398
338066469
42102845910
641561289012
aدبی Q  و فشار P توسط معادله Q=K  با یکدیگر می باشند که در آن Q  بر حسب min/ 1و p  برحسب MPa  می باشند.

طول پرتاب موثر :

طول پرتاب های موثر از تخلیه های انجام گرفته در فشار 0.2 MPa  ، نباید کمتر از موارد زیر باشد.(متناسب با کاربرد):

الف- تخلیه در حالت جت: 10m

ب- تخلیه درحالت اسپری صفحه ای: 6m

ج – تخلیه در حالت اسپری مخروطی:  3m

 

الزامات قرقره آتش نشانی

الزامات قرقره آتش نشانی

تخلیه در حالت اسپری

نازل های دارای حالت اسپری باید زاویه پاشش مطابق با مقادیر زیر باشند:

الف- حالت اسپری صفحه ای  50  900

ب- حالت اسپری مخروطی   نباید کمتر از 450 باشد

قابلیت اطمینان عملکردی

شلنگ- کلیات

شلنگ باید از نوع نیمه سخت و مطابق با استاندارد EN 694 باشد.

 

نازل قطع جریان – کلیات

در انتهای شلنگ باید یک نازل قطع جریان که دارای حالت های کنترلی زیر است نصب شده باشد.

الف- بسته

ب- اسپری

ج –جت

توصیه می شود که ترتیب حالت ها همانند بالا باشد، به طوری که حالت اسپری مابین بسته و جت باشد. هر گونه تخلیه از حالت اسپری باید در قالب اسپری صفحه ای یا اسپری مخروطی باشد.

نازل های قطع جریان از نوع تفنگی، باید به طور خودکار بسته شوند.

قرقره – ساختار

قرقره باید حول محور بچرخد.

قرقره باید شامل دو صفحه گرد با حد اکثر قطر 800mm بوده و قسمت های داخلی و یا درام آن برای شلنگ های 19mm و یا 25mm دارای حد اقل قطر 200mm و برای شلنگ 33mm نیز حداقل قطر 280 باشد.

 الزامات قرقره آتش نشانی 

قرقره –چرخش به دور خود

هوزریل نباید پس از چرخش ، نشتی قابل مشاهده ای داشته باشد.

قرقره -چرخش به طرفین

هوزریل های دارای قابلیت چرخش به طرفین ، باید قادر به چرخش به طرفین با زاویه حداقل 1700 بوده و هیچ نشتی یا آسیب قابل مشاهده ای نیز نداشته باشند.

قرقره- مقاومت به ضربه و بار گذاری

نباید هیچ گونه تغییر شکلی که باعث ایجاد اختلال در عملکرد قرقره می شود. بر روی قرقره و یا اتصالات شلنگ در ورودی یا خروجی آن ایجاد شود.

نازل قطع جریان – مقاومت به ضربه

نازل نباید شکستگی یا نشتی قابل مشاهده ای داشته باشد.

نازل قطع جریان – گشتاورعملیاتی

گشتاور لازم جهت استفاده از نازل در هریک از حالت های کنترلی (به عنوان مثال اسپری ، جت یا کنترل دبی) در حداکثر فشار کاری برای شلنگ های با قطر 19mm و 25mm نباید از 4Nm  و برای شلنگ با قطر 33 mm از 7Nm تجاوز نماید.

شیر قطع کن کلیات:

شیر قطع کن باید به هوزریل نصب شده باشد.

 الزامات قرقره آتش نشانی

شیر قطع کن ورودی – شیر دستی قطع کن ورودی

شیر دستی قطع کن ورودی باید با چرخش دسته یا فلکه آن در جهت ساعت گرد ، بسته شود. همچنین جهت باز شدن شیر نیز باید با نشانه ای، مشخص شده باشد.

شیر فلکه ای از نوع دیسک آب بند افقی باید با حد اکثر 5/3 دور چرخش فلکه آن ، به طور کامل باز شود.

یاد آوری 1: توصیه می شود یک تجهیز قفل کننده به گئنه ای نصب شود که پیش از برقراری جریان آب توسط باز کردن شیر قطع کن دستی ، نازل امکان جابجایی و خارج شدن از محل خود را نداشته باشد.

یاد آوری 2: شیر می تواند از نوع فلکه ای از نوع دیسک آب بند افقی یا از نوع سریع بازشو باشد توصیه می شود.در انتخاب نوع شیر قطع کننده مورد استفاده ، اثر ضربه قوچ در نظر گرفته شود.

شیر قطع کن ورودی – شیر خودکارقطع کن ورودی

شیر خودکار قطع کن ورودی باید با چرخش حداقل 3 دور کامل قرقره ، به طور کامل باز شود. هیچ نشت قابل مشاهده ای نیز نباید اتفاق بیفتد.

یادآوری: توصیه می شود به منظور سهولت در نگهداری و تعمیر هوزریل های مجهز به شیر خودکار، شیر های جدا کننده منبع تغذیه آب ، مدنظر قرار گیرند.

 

ویژگی های هیدرولیکی – مقاومت به فشار داخلی

هوزریل نباید نشتی داشته باشد.

ویژگی های هیدرولیکی – استحکام

قرقره نباید در فشاری کمتر از حداقل فشار ترکیدن ذکر شده در جدول 2(حد اکثر فشار کاری، فشار آزمون و حداقل فشار ترکیدن هوزریل) ، از هم گسیخته شود.

قطر داخلی شلنگ mmحداکثر فشار کاری MPaفشار آزمون MPaحداقل فشار ترکیدن MPa
191/21/83/0
251/21/83/0
330/71/051/75

 

قابلیت بیرون کشیدن شلنگ

 الزامات قرقره آتش نشانی پیشرو

قرقره –نیروی بازکردن است

نیروهای به کار گرفته شده برای بازکردن شلنگ در هرجهت افقی، نباید از مقادیر داده شده در جدول 3 بیشتر شوند.

قطر داخلی شلنگmmحداکثر نیروی اولیه بدون هدایتگر شلنگ Nحداکثر نیروی اولیه در هر نقطه با هدایتگر شلنگ Nحداکثر نیرو در هر نقطه جهت بیرون کشیدن کل شلنگ N
1970150250
2570200300
33100300350

 

قرقره – ترمز حرکتی

چرخش قرقره به دور خود باید طی یک دور چرخش متوقف شود.

شلنگ –حداکثر طول

کل طول شلنگ باید به صورت یک تکه بوده و توصیه می شود از 30m بیشتر نشود.

رنگ

رنگ قرقره باید قرمز باشد.

نازل قطع جریان

نشانه گذاری حالت های کنترلی – نازل های با عملکرد پیچشی:

نازل های با عملکرد پیچشی برای نشان دادن جهت باز و بسته شدن باید نشانه گذاری شده باشند.

نشانه گذاری حالت های کنترلی-نازل های با عملکرد اهرمی و تفنگی:

نازل های با عملکرد اهرمی و تفنگی باید برای نشان دادن حالت های زیر نشانه گذاری شوند:

الف بسته

ب اسپری

ج جت

  جهت آشنایی بیشتر با جعبه آتش نشانی های پیشرو از این لینک استفاده کنید.

 جهت آشنایی بیشتر با شلنگ  آتش نشانی های پیشرو از این لینک استفاده کنید.

در صورت بروز مشکل با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۰۱۶۷۹۸ تماس بگیرید .

کانال تلگرام جعبه آتش نشانی پیشرو

telegram logo icon 5 300x191 - ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند