ژانویه 13, 2020

ایمنی در معماری

ایمنی در معماری قسمت دوم آشنایی با درهای مقاوم در برابر حریق درهای مقاوم در برابر حریق بعنوان جزئی از راه خروج در ساختمان ها محسوب […]
ژانویه 11, 2020

سیستم اعلام حریق متعارف

سیستم اعلام حریق متعارف از قدیمی ترین نوع سیستم های اعلام حریق می باشد که علی رغم تغییرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. […]
ژانویه 11, 2020

راه پله ساختمان

در حال حاضر، جهت طراحی سامانه فشار مثبت راه پله ساختمان در زمان حریق روش های مختلفی وجود دارد. در ضوابطی که به تازگی توسط سازمان […]
ژانویه 11, 2020

دستگاه مرکزی کنترل پنل

دستگاه مرکزی کنترل پنل مغزسیستم اعلام حریق دستگاه مرکزی کنترل پنل است . چنانچه دتکتور ها (آشکارسازها) را سلول عصبی و سیم ها و کابل ها […]
ژانویه 11, 2020

سیستم اعلام حریق ادرس پذیر چیست؟

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر چیست ؟ سیستم اعلام حریق آدرس پذیر از مجموعه ای از سنسورها و دستگاه هایی تشکیل شده است که همگی به […]