استاندارد NFPA72

استاندارد NFPA72

 • مساحت هر زون حد اکثر ۲۰۰۰m۲میباشد.
 • حد اکثر طول زون ۳۰۰۰mمی باشد.
 • حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) ۲۴ المان است و بهتر است حد اکثر ۲۰ عدد منظور گردد.
 • هر طبقه مسکونی میتواند بر یک زون قرار گیرد.
 • پیشنهاد میشود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.
 • در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است(اتاق ترانس،سوئیچ و…..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.
 • سیم باید یک تیکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.
 • سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از ۸۰ cmباشند،نیاز به دتکتور دارند.
 • اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از ۳۰ cmباشد ،باید برای آن دتکتور مجزا لحاظ نمود.
 • اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از ۵۰ cmباشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.
 • کلیه انبارها می بایست دارای دتکتور باشند:
  • در صورتیکه انبار در واحد مسکونی باشد،لازم است یک دتکتور حرارتی برای آن در نظر گرفت.
  • برای انبارهای موجود در پارکینگ اگر بصورت ردیفی باشد در فاصله ۵۰cm از انبارها و در فاصله حداکثر ۸m از هم نصب میشوند. و اگر انبارها بصورت مجموعه ای باشد یک دتکتور در مسیر ورودی به آنها نصب میشود.
بهمن 16, 1396

استاندارد NFPA72

 استاندارد NFPA72  استاندارد NFPA72 دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعلام حریق بر مبنای استاندارد NFPA72 نکاتی در مورد مساحت فضا  مساحت هر زون 2000 متر مربع […]
برند