به سازان سرای مهر آهنگ
خرداد 12, 1399
راهنمای نصب سیستم اعلام حریق
آموزش نصب سیستم اعلام حریق
خرداد 12, 1399
به سازان سرای مهر آهنگ
خرداد 12, 1399
راهنمای نصب سیستم اعلام حریق
آموزش نصب سیستم اعلام حریق
خرداد 12, 1399

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث۱۳

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

 • كليدها و روشنايي مدارهاي تغذيه كننده چراغها يا نقاط روشنايي نبايد پريزها يا هرگونه وسيله يا دستگاه ديگر را تغذيه كنند.
 • از هر مدار روشنايي ميتوان 1 يا 2 موتور كوچك را، به شرط آنكه مجموع توان آنها از 100 وات تجاوز نكند، تغذيه كرد .(
 • مثلا از مدار روشنايي سرويس بهداشتي مي توان 1 يا 2 فن انشعاب گرفت).
 • در ساختمانهاي مسكوني هر مدار روشنايي نبايد بيش از 12 چراغ يا نقطه روشناييتغذیه کند
 •  البته (غير از روشنايي ايمني) را اگر در بيش از يك اتاق يا فضاي مشخص قرار گرفته باشند، تغذيه كند.
 • تعداد چراغهاي مدار كه در يك اتاق يا فضاي مشخص نصب ميشوند.  فقط به جريان مجاز هادي مدار و حفاظت آن محدود ميشود.
 • در روشنايي ايمني نبايد بيش از 20 نقطه روشنايي از يك مدار تغذيه گردد
 • كل جريان مدار نبايد از %60جريان مجاز كليد حفاظتي (با اعمال ضرايب كاهش باردهي كليد حفاظتي) آن مدار بيشتر باشد
 • هادي فاز بايد در سرپيچهاي پيچي لامپها به قسمت انتهايي داخل (وسط) سرپيچ وصل گردد.

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

 

چنانچه بدنه چراغي از جنس عايق باشد، هادي حفاظتي(سيم ارت) در محل آن به دقت عايق بندي و رها ميشود .تا اگر احتمالاً در آينده در محل آن چراغ با بدنه عايق، چراغي با بدنه هادي نصب شود، از آن هادي حفاظتي استفاده شود.

 

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث13

 

مدار كليد تبديل براي كنترل

 • روشنايي از 2 نقطه مختلف كليدها بايد براي استفاده در سيستمهاي جريان متناوب و از نوع قطع و وصل سريع، بدون دخالت نحوه و سرعت عمل دست، مناسب باشند.
 • جز در مواردي كه استاندارد ساخت كليد به نحوي ديگر مشخص كرده باشد، جريان اسمي كليدها، با توجه به نوع باري كه قطع و وصل ميكنند،
 • بايد برابر يا بزرگتر از مقادير ذكر شده در زير باشند

جریان مصرف

  • الف) براي بارهاي با ضريب قدرت واحد (لامپهاي رشتهاي و نظاير آن)
  • ب) براي بارهاي با ضريب قدرت راكتيو (موتورها و نظاير آن) 25.1برابر جريان مصرف
  • پ) براي بارهاي با ضريب قدرت خازني (كاپاسيتيو) و مواردي نظير لامپهاي تخليه در گاز (از قبيل لامپهاي فلورسنت، گازي، بخارسديم، بخار جيوه، متال هاليد و غيره) با خازنهاي تصحيح ضريب قدرت و موتورهاي با راه اندازي خازني و نظاير آن
 • 2: برابر جريان مصرف كليدهاي كنترل مدارها (از جمله چراغ ها) بايد هادي فاز را قطع و وصل كنند .
 • قطع و وصل هادي خنثي براي كنترل مدار ممنوع است

 

نکات_کاربردی_و_طبقه_بندی_شده_مبحث13

 

در صورت بروز مشکل و بروز هر سوال با شماره تلفن 09135454643 تماس بگیرید .

کانال تلگرام شرکت به سازان سرای مهر آهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند