ایمنی در معماری
ایمنی در معماری
اردیبهشت 21, 1399
اطفاء حریق اتاق سرور
اطفاء حریق اتاق سرور
اردیبهشت 21, 1399
ایمنی در معماری
ایمنی در معماری
اردیبهشت 21, 1399
اطفاء حریق اتاق سرور
اطفاء حریق اتاق سرور
اردیبهشت 21, 1399

راه پله ساختمان

راه پله ساختمان

راه پله ساختمان

راه پله ساختمان :

در حال حاضر، جهت طراحی سامانه فشار مثبت راه پله ساختمان در زمان حریق روش های مختلفی وجود دارد. در ضوابطی که به تازگی توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران متشر شده، یک روش سرانگشتی برای طراحی سامانه فشار مثبت راه پله های ساختمانهای مسکونی تا ارتفاع 30 متر و تعداد واحد کمتر از 24 واحد، ارائه شده است. در این پژوهش به بررسی عملکرد راه پله هایی که به وسیله این روش طراحی شده اند، پرداخته شده است. راه پله فرار چهار ساختمان نمونه، با سه روش مختلف طراحی شده و عملکرد هر یک از روش ها در زمان حریق، با کمک نرم افزار شبیه سازی شبکه ای کانتم و نرم افزار شبیه سازی حریق سیفست، در دو حالت بسته بودن تمامی دربهای راه پله و باز بودن درب طبقه حریق، مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین جهت اعتبارسنجی این روش، حریق ساختمان نمونه دوم علاوه بر روش شبیه سازی شبکه ای، با استفاده از کد آف دی اس، به روش عددی نیز شبیه سازی شده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است. پس از بررسی مشخص شد که در تمامی ساختمانها در حالتی که با روش مدلسازی شبکه ای دبی فن محاسبه گردد، اگر تمامی دربهای راه پله بسته باشند، هیچگاه در طول حریق راه پله ها ناایمن نخواهند شد. اگر طراحی با روش سرانگشتی تدوین شده در ضوابط آتش نشانی انجام شده باشد، در ساختمان های اول و دوم، که مطابق شرایط ضوابط هستند، به علت اینکه دبی حاصل شده حدود 35 درصد دست بالاتر است، تعداد فضاهایی که در طول حریق به شرایط ناایمن می رسند، کمتر هستند. اما در حالتی که درب راه پله در طبقه حریق باز است شرایط وخیم تر خواهد شد و در ساختمان های اول، دوم و سوم دود به راه پله نفوذ خواهد کرد و سبب مسدود شدن آن خواهد شد. اما در ساختمان چهارم به علت وجود پیش ورودی برای راه پله، دود کمتری وارد راه پله خواهد شد و راه پله ها مسدود نخواهند شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند