استاندارد نصب تابلوهای خروج اضطراری
استاندارد نصب تابلوهای خروج اضطراری
فروردین 27, 1399
حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف
حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف
فروردین 27, 1399
استاندارد نصب تابلوهای خروج اضطراری
استاندارد نصب تابلوهای خروج اضطراری
فروردین 27, 1399
حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف
حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف
فروردین 27, 1399

درپوش محافظ اسپرینکلرها

درپوش محافظ اسپرینکلرها

درپوش محافظ اسپرینکلرها

درپوش محافظ اسپرینکلرها:

تاریخچه اسپرینکلر:

* در سال 1723 آمبروس گادفری محفظه باروت را به بشکه آب وصل کرد تا هنگام حریق سوختن فیتیله و انفجار باروت موجب تخلیه آب بشکه شود.
* در ابتدای قرن نوزدهم جان کری از سیستم لوله مشبک استفاده نمود که استاپرهایی مانع تخلیه آب آن میشد ،تا آن زمان در آن زمان حریق طناب هایی که وزنه هایی به آن متصل بود و استاپرها را نگه میداشت بسوزد و تخلیه آب انجام شود .
* در سال 1874 هنری پارملی اولین اسپرینکلر های معروف به نمکدانی را اختراع کرد ،که در پوش برنجی لحیم شده به آن در دمای 71 ذوب و تخلیه آب انجام میشد.
* در اوایل دهه 1900 فردریک گرینل به منظور افزایش سرعت واکنش اسپرینکلرها ، اسپرینکلر های حباب شیشه ای را ابداع نمود .

در سال 1896 میالدی پس از گسترش سیستمهای اسپرینکلر در ایاالت متحده آمریکا و برخی ناهماهنگی ها ، جهت هماهنگ نمودن و یکپارچه سازی اجرا و نصب اسپرینکلر ها ، کارخانجات تولید کننده اسپرینکلر، شرکت های بیمه و سازمانهای آتش نشانی ، ائتالف ملی حفاظت در برابر آتش Association Protection Fire National یا NFPA را تشکیل دادند.
اولین مجموعه تهیه شده با کد 13 به سیستمهای اسپرینکلر اختصاص یافت. و به تدریج در سایر زمینه های مختلف ایمنی کد های دیگری منتشرگردید. باتوجه به اهمیت اسپرینکلرها در واحد های مسکونی عالوه بر کد 13 دو کد دیگر در خصوص سیستم های

اسپرینکلر مختص محیط های مسکونی منتشر شده است:

NFPA 13D : Standard for the installation of sprinkler systems in one and two family dwellings and manufactured homes.
NFPA 13R : Standard for the installation of sprinkler systems in Residential occupancies up to and including four stories in height.

درپوش محافظ اسپرینکلرها:  (Protective Caps & Straps)

✍ یکی از قطعات کوچک ولی بااهمیت در اسپرینکلرها، محافظ پلاستیکی ( به رنگ نارنجی ) آن میباشد.

  • این محافظ میبایستی در هنگام حمل و نقل و حتی پیش از راه اندازی سیستم آبی بر روی اسپرینکلر نصب باشد.
  •  این قطعه ضامن سلامتی المان شیشه ای آن میشود.

متاسفانه در بسیاری پروژه ها شاهد هستیم که این محافظ سالیان سال بر روی اسپرینکلر در حال سرویس قرار دارد که باعث عملکرد ناصحیح اسپرینکلر میگردد.

محصولات مرتبط:

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند