سیستم اعلام حریق اصفهان
مجوز نصب تجهیزات اعلام حریق گلوبال فایر (GFE) توسط شرکت به سازان سرای مهرآهنگBSMA
خرداد 19, 1399
نرم افزار محاسبه لوپ سیستم اعلام حریق نیتان
نرم افزار محاسبه لوپ سیستم اعلام حریق نیتان (Nittan Evolution Loop Calculator)
خرداد 19, 1399
سیستم اعلام حریق اصفهان
مجوز نصب تجهیزات اعلام حریق گلوبال فایر (GFE) توسط شرکت به سازان سرای مهرآهنگBSMA
خرداد 19, 1399
نرم افزار محاسبه لوپ سیستم اعلام حریق نیتان
نرم افزار محاسبه لوپ سیستم اعلام حریق نیتان (Nittan Evolution Loop Calculator)
خرداد 19, 1399

اعلام حریق اتاق سرور

اعلام حریق اتاق سرور

اعلام حریق اتاق سرور

اعلام حریق اتاق سرور

سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق اتاق سرور (اتاق سرور و مراکز داده کوچک):

امروزه با توجه به پیشرفت کشور در زمینه فناوری اطلاعات و امنیت داده ھا سازمانھا ارگانھا و مراکز دولتی و خصوصی، کشور خواه نا خواه به سمت اجماع بستر شبکه داده و اطلاعات (دولت الکترونیکی) خود در اتاق ھای سرور دیتا سنتر ھا و اتاقک داده سوق پیدا کرده اند . اطلاعات در سازمانھا به بخشھای مختلف اطلاعات مالی (حسابھا و کارکنان) امنیتی از قبیل اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده بسته به نوع سازمان تقسیم بندی میشود. از اینرو امنیت و محافظت فیزیکی از سرورھا و دستگاھھای ذخیره سازی اھمیت بالایی دارد . سالانه میلیاردھا ریال ھزینه ھنگفت برای خرید سرور و دستگاھھای تجمیع اطلاعات در دیتاسنترھا و مراکز داده صرف شده که حفظ اسناد و مدارک مجازی را پر اھمیت تر کرده . از اینرو حفاظت و ایمنی در برابر حریق در مراکز داده اھمیت بسزایی دارد . در دیتاسنترھا مجموعه کابلھا لوازم الکترونیکی تابلوھای برق و سیستمھای سرمایشی مختلفی به کار رفته که ھر کدام مستعد حریق ھستند و در زمان بروز آتشسوزی باید از انھا محافظت شوند.

راھکارھای حفاطت از حریق و سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور ھا :

قرار C بر اساس استاندارد و طبقه بندی کلاس حریق و سناریوی آتشلوازم الکترونیکی در طبقه کلاس میگیرند که در این کلاس رعایت طراحی استاندارد اھمیت زیادی دارد.

طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق:

 

بر اساس استاندارد فاکتورھای زیادی برای در نظر گرفتن طراحی سیستم اعلام حریق و سیستم اطفا حریق در دیتا سنترھا اھمیت دارد ابتدا باید مکان مورد نظر از طرف کارشناس ایمنی بازدید و سپسمولفه ھای زیر در نرم افزار محاسبه گردند .
١- ابعاد سالن یا اتاق از قبیل طول و عرض و ارتفاع (حجم بر اساس متر مکعب)
٢- سقف کاذب و کف کاذب در صورت وجود و ارتفاع آنھا
٣- آرایشرک ھا و طرز چینش( اتاقک سرد یا رودر رو )
٤- نوع سیستم سرمایشی از قبیل سیستم اسپیلت کولینگ یا اچ وک ( محاسبه سرعت پرتاب باد )
٥- کابلھای برق از داخل سقف یا کف کاذب عبور کرده اند یا از لدر سقفی
٦- شھری که سالن دیتاسنتر در آن قراردارد و ارتفاع آن شھر از سطح دریا
٧- مناطق مورد نیاز اعلام و اطفا حریق در اتاقھای مختلف (زون بندی اعلام و اطفا)

٨- دمای کاری اتاق که معمولا در دیتا سنترھا بین ٢٠ تا ٢٤ درجه سانتیگراد میباشد.حریق عددی بین ٧ تا ٩ میباشد. C
٩- غلظت محیط بر اساس استاندارد که در کلاس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند