سپتامبر 23, 2018

استاندارد TPED برای سیلندر های اطفا حریق FM200

استاندارد TPED در سیستم های اطفا حریق اتوماتیک FM200  : TPED یک استاندارد برای سیلندر های تحت فشار است که قابل حمل هستند .   TPED به […]