آوریل 7, 2020
کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی :  کپسول آتش نشانی دستگاهی جهت اطفا حریق در مراحل ابتدایی شروع آن و قبل از گسترش حریق است . این دستگاه پرتابل ( […]
ژوئن 1, 2020
انواع کپسولهای آتش نشانی

انواع کپسولهای آتش نشانی

انواع کپسولهای آتش نشانی انواع کپسول آتش نشانی   کپسول آتش‌نشانی یک دستگاه مقابل در برابر حریق است .برای خاموش‌کردن یا کنترلآتش‌سوزی‌های کوچک اغلب در وضعیت‌هایاورژانسی استفاده می‌شود. برایاستفاده در یک آتش خارج […]
برند