آوریل 15, 2020
بيم دتكتور

بيم دتكتور

بيم دتكتور | 👈آشکار ساز دودی ( Beam Detector) : ✍ به منظور پوشش اماکن با سقف های بلند و با مساحت زیاد به خصوص در […]
آوریل 30, 2020
د فایر بیم پلاس

د فایر بیم پلاس

د فایر بیم پلاس The Fire Beam Plus / Enhanced Protection The standard Fire Beam package comes complete with the head unit, the low level controller, a […]
می 9, 2020
بیم دتکتور آشکار ساز دودی ( Beam Detector)

بیم دتکتور

بیم دتکتور آشکار ساز دودی ( Beam Detector) : بیم-دتکتور آشکارسازهای دودی خطی و یا همان بیم دتکتورها در مواردی که بخواهیم فضای بزرگ و وسیعی […]
ژوئن 7, 2020
دتکتور شعله

دتکتور شعله

دتکتور شعله دتکتور شعله یکی از روشهای انتقال حرارت ناشی از حریق تشعشع (Radiation) می باشد. دتکتورهای شعله ای تشعشعات ساطع شده از حریق که در […]
برند