جعبه اتش نشانی استیل طلایی

جعبه اتش نشانی :

جعبه اتش نشانی – جعبه های آتش نشانی دارای ابعاد استاندارد نیستند . بر اساس سفارش مشتری و فضا قابل سفارش میباشند . در هنگام سفارش باید دقت داشته باشید . ابعاد مورد نظر شما با قرقره آتش نشانی که قرار است در جعبه آتش نشانی نصب شود تناسب داشته باشد .

مثال:

برای نصب یک قرقره با شلنگ ۳/۴ به متراژ ۲۰ متر ابعادباید به صورت زیر باشد :

 • ارتفاع : ۷۰ سانتی متر.
 • عرض : ۶۰ سانتی متر.
 • عمق : ۱۸ سانتی متر.

ابعاد برایجعبه اتش نشانیدو کابین با قابلیت نصب یک عدد کپسول ۶ کیلوگرمی پودر و گاز :

 • ارتفاع :‌۷۰ سانتی متر.
 • عرض ۸۵ سانتی متر.
 • عمق ۱۸ سانتی متر.

استاندارد برای نصب انواع فایر باکس:

 • جعبه اتش نشانی باید حداکثر ۱٫۱۰ متر از کف تمام شده بالاتر باشد. میتوان به صورت رویکار یا داخل کار نصب کرد.
 • بهتر است در فضاهای نصب گردد که دسترسی به آن راحت تر و در دید بهتری باشد .
 • بهتر است در ورودی یا خروجی های ساختمان یا نزدیک درب های خروج اضطراری نصب نمود .
 • فاصلهاین جعبه ها از یکدیگر نباید بیشتر از طول شنگ نصب شده در این جعبه ها باشد . بهتر است این جعبه ها همپوشانی داشته باشند .
 • نوع سایز رایزر اصلی باید بر اساس تعداد جعبه های آتش نشانی محاسبه گردد.
برند