آوریل 9, 2020

دستگاه مرکزی کنترل پنل

دستگاه مرکزی کنترل پنل : مغزسیستم اعلام حریق دستگاه مرکزی کنترل پنل است . چنانچه دتکتور ها (آشکارسازها) را سلول عصبی و سیم ها و کابل […]
آوریل 9, 2020
سیستم اعلام حریق متعارف

سیستم اعلام حریق ادرس پذیر چیست؟

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر چیست ؟ سیستم اعلام حریق آدرس پذیر چیست از مجموعه ای از سنسورها و دستگاه هایی تشکیل شده است که همگی […]
آوریل 7, 2020
کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی :  کپسول آتش نشانی دستگاهی جهت اطفا حریق در مراحل ابتدایی شروع آن و قبل از گسترش حریق است . این دستگاه پرتابل ( […]
آوریل 7, 2020
سیستم اطفا fm200

همه چیز در باره گاز FM200

 برای قرارگیری در معرض گاز FM200 :  در غلظت های مختلف، محدوده زمانی مشخصی تعریف شده است، به عنوان مثال بر طبق استاندارد NFPA-2001 مدت زمان مجاز قرارگیری […]
آوریل 6, 2020
جعبه آتش نشانی استیل

جعبه آتش نشانی چیست

جعبه آتش نشانی چیست جعبه آتش نشانی چیست  :کلیات ( جعبه یک هوزریل باید مجهز به در باشد . و این در باید حد اقل با زاویه […]
برند