آوریل 24, 2018

آب پاش های اتوماتیک حساس به دما !

👈💧آب پاش های اتوماتیک حساس به دما ! این آبپاش های کوچک که با نام تخصصی اسپرینکلر شناخته میشوند پس از آنکه دمای محیط از حد […]
آوریل 22, 2018

طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق

📣🚨 سیستم اعلام و اطفا حریق زمانی می تواند کارآمد باشد که طراحی آن اصولی و براساس استاندارد صورت بگیرد. خصوصا در سیستم های اطفاء حریق […]
آوریل 22, 2018

کابل اعلام حریق

 کابل اعلام حریق کابل مناسب جهت سیستم اعلام حریق میبایستی مطابق با استانداردهای بین المللی و قوانین آتش نشانی های محلی و همچنین از نوع ضد […]
آوریل 17, 2018

انتخاب سیستم اعلام حریق ساختمان های مسکونی

جدول انتخاب سیستم اعلام حریق ساختمان های مسکونی مورد توافق سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی اصفهان جدول توافق اصفهان
آوریل 17, 2018

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق  سیستم اعلام حریق چیست  چگونه کار میکند کجا و تحت کدام استاندارد ها نصب میشود غرفه تجهیزات اعلام حریق گلوبال فایر نمایشگاه اینترسک […]
برند