انواع کپسول آتش نشانی
پرکاربرد ترین مواد خاموش كننده آتش
خرداد 17, 1397
GFE Stand in Intersec 2017 | with most of the R&D staff
خرداد 17, 1397
انواع کپسول آتش نشانی
پرکاربرد ترین مواد خاموش كننده آتش
خرداد 17, 1397
GFE Stand in Intersec 2017 | with most of the R&D staff
خرداد 17, 1397

انواع مختلف كپسول آتش نشانی | Types of Fire Extinguishers

انواع کپسول آتش نشانی

انواع کپسول آتش نشانی

انواع مختلف كپسول آتش نشانی (كپسول آتش نشاني آب و كف آتش نشاني)

 

انواع مختلف كپسول آتش نشانی شامل کف هستند. کف های مورد مصرف دراطفاء حریق که آنواع پروتئینی آن از تخمیر آلایش های دامی غیر خوراکی نظیر : خون ، شاخ ، پشم و … وانواع شیمیایی آن از ترکیب برخی مواد شیمیایی خاص تهیه می شود. در هنگام پاشیده شدن توسط سر نازل کفساز باهوا و آب مخلوط شده و حباب ایجاد می نماید . فراونی گسترش کف در هنگام استفاده ، می تواند روی حریق را پوشانده ومانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق می گردد . نکته مهم در استفاده از کف توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده مشتعل مخصوصاَ مایعات قابل اشتعال بجهت وزن کم آن میباشد. جهت خرید کپسول آتش نشانی می توانید از محصولات به سازان دیدن کنید.

همچنین کپسول آب و كف آتش نشاني با حذف حرارت از حريق باعث اطفا حريق ميگردد. و همانطور که قبلا هم اشاره شد فوم يا كف آتش نشاني اكسيژن را از مواد در حال سوختن جدا ميكند .

همانطور که قبلا هم اشاره شد کف مورد مصرف برای اطفاء حریق  به صورت مایع به روی مواد در حال اشتعال پرتاب  میگردد .به سرعت روی آتش را پوشانده و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد گشته و با پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیری میکند. وزن مخصوصفوم آتش نشانی کمتر از وزن مخصوص مایعات قابل اشتعال است لذا در سطح آن شناور گشته و پائین نمی‌رود. بنا به نوع کف و دستور العمل تولید کننده نسبت ترکیب فوم و آب متفاوت است . برای این منظور حتما باید به برگه راهنمای فروشنده مراجعه شود .

همیشه به یاد داشته باشید كپسول ها آتش نشاني آب و گاز فقط براي اطفا حريق كلاس A قابل استفاده هستند و نبايد از آنها براي خاموش كردن حريق هاي كلاس B و يا C مورداستفاده قرار داد . بخار ناشي از تخليه كپسول آب و گاز ميتواند باعث جدا شدن مايعات در حال سوختن در كلاس B و گسترش حريق گردد . يا ميتواند باعث ايجاد شوك در حريق هاي كلاس C بشود .

در نتیجه در می یابیم دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتری نسبت به آب دارند. و در صورتی اطفا با آب به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان نتوانند در زمان مناسب اقدام به اطفا حریق نمایند .

جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتوئی سطح حریق را پوشانده و اطفا مینماید

Water and Foam

Water and Foam fire extinguishers extinguish the fire by taking away the heat element of the fire triangle. Foam agents also separate the oxygen element from the other elements.

Water extinguishers are for Class A fires only – they should not be used on Class B or C fires. The discharge stream could spread the flammable liquid in a Class B fire or could create a shock hazard on a Class C fire.

 

 

 

كپسول آتش نشاني دي اكسيد كربن يا Co2

دی اکسید کربن گازیست بی رنگ، بی بو ( در غلظت های بالا بوی تندی دارد)، با مزه کمی اسیدی، سنگین تر از هوا، تحت فشار مایع و حتی جامد میشود و قابل حل در آب است.

كپسول دي اكسيد كربن يا Co2 با جدا كردن اكسيژن از مثلث حريق و همچنين با حذف حرارت با سرماي خيلي زيادي كه در زمان تخليه تولید میکند حریق را اطفا مي نمايد

كپسول دي اكسيد كربن را ميتوان براي كلاس هاي حريق B و C استفاده نمود.كپسول دي اكسيد كربن يا همان Co2 براي كلاس حريق A موثر نيست.

طريقه استفاده از خاموش كننده CO2

 • انواع دستي آن به همان صورت خاموش كننده هاي ديگر حمل مي شود.
 • با توجه به فشار زياد دستگاه و به علت طرح خاص سرلوله حداكثر فاصله پرتاب اين خاموش كننده بين 2 الي 4 متر است؛ بنابراين براي استفاده بايد بيشتر به حريق نزديك شد.
 • در فاصله دورتر از حريق ضامن را آزاد و سرنازل را محکم در دست گرفته و با قرار گرفتن در موقعيت مناسب با فشار روي اهرم يا باز كردن شير کپسول آتش نشانی | گاز را به محل مورد نیاز هدايت مي كنيم. ( بهتر است CO2 را به طرف سطح مواد در حال اشتعال هدايت كرد) .
 • حداكثر زمان تخليه اين خاموش كننده ها بين 60 الي 160 ثانيه مي باشد كه در بايد حداكثر استفاده را در امر اطفاء نمود.بهتر است عملیات اطفا را در چند مرحله و با اندکی مکث جهت برسی روند اطفا انجام داد.
 • نگهداری گاز در اين خاموش كننده ها پس از مصرف قابل كنترل است و در صورتي كه بيشتر از 10 درصد آن مصرف نشده باشد مي توان از آن براي حريق های ديگر استفاده كرد.
 • در صورتي كه از پر بودن دستگاه اطمينان داريد ولي گاز خارج نمي شود احتمالاً ممكن است راه خروج آن به علت يخ زدن گاز مسدود شده باشد. براي چند لحظه شير را ببنديد و مجددا باز كنيد.

هشدار ها در مورد استفاده از کپسول دی اکسید کربن

 • خروج گاز از سرنازل در اين نوع خاموش كننده با صداي بلند صورت مي گيرد و ممكن است براي كساني كه براي اولين بار با آن كار مي كنند ايجاد ترس و استرس نمايد.
 • در اثر انبساط سريع گاز از حالت مايع به بخار در سر نازل احتمال توليد الكتريسيته ساكن و انتقال آن به کاربر وجود دارد كه در صورت استفاده آن براي وسايل برقي ممكن است احساس برق گرفتگی برای کاربر ایجاد نماید .

Carbon Dioxide

Carbon Dioxide fire extinguishers extinguish fire by taking away the oxygen element of the fire triangle and also be removing the heat with a very cold discharge.

Carbon dioxide can be used on Class B & C fires. They are usually ineffective on Class A fires

كپسول آتش نشانی پودر خشك شيميايي

كپسول پودر و گاز آتش نشاني با ورود به چرخه فعل و انفعالات شيمياي و متوقف كردن آنها حريق را اطفا ميكنند.

امروزه كپسول هاي پودر و گاز بيشترين ميزان مصرف را دارند .كپسول هاي پودر و گاز با توجه به اينكه با كدام مدل از پودر آتش نشاني شارژ شده اند ميتوان براي كلاس هاي حريق AوBوC مورد استفاده قرار داد.همچنين كپسول هاي پودر و گاز آتش نشاني با ايجاد يك سد ميان اكسيژن و مواد در حال سوختن به اطفا سريع تر حريق در كلاس A كمك ميكنند.

همانطور كه گفته شد كپسول هاي متداول پودر و گاز براي اطفا كلاس هاي حريق B و C استفاده ميگردد .اين بسيار مهم است كه با توجه به نوع ماده سوختني كپسول مناسب را براي اطفا آن استفاده نمود.

معمولا بر روي بر چسب كپسول آتش نشاني كلاس هاي كه آن كپسول اطفا ميكند درج شده است . انتخاب كپسول نامناسب همانطور كه گفته شد ميتواند به صورت ناخواسته باعث گسترش حريق و يا بازگشت حريق پس از اطفا ميگردد.

Dry Chemical

Dry Chemical fire extinguishers extinguish the fire primarily by interrupting the chemical reaction of the fire triangle

Today’s most widely used type of fire extinguisher is the multipurpose dry chemical that is effective on Class A, B, and C fires. This agent also works by creating a barrier between the oxygen element and the fuel element on Class A fires

Ordinary dry chemical is for Class B & C fires only. It is important to use the correct extinguisher for the type of fuel! Using the incorrect agent can allow the fire to re-ignite after apparently being extinguished successfully

 

Wet Chemical

Wet Chemical is a new agent that extinguishes the fire by removing the heat of the fire triangle and prevents re-ignition by creating a barrier between the oxygen and fuel elements.

Wet chemical of Class K extinguishers were developed for modern, high efficiency deep fat fryers in commercial cooking operations. Some may also be used on Class A fires in commercial kitchen

 

كپسول هاي آتش نشاني با مايع اطفايي شیمیایی مخصوص

اين نسل جديد از مواد اطفايي ميباشند كه با سرد كردن حريق حرارت را از مثلث آتش حذف كرده با ايجاد يك سد مابين اكسيژن و ماده سوختي مانع از رسيدن اكسيژن به حريق ميشوند.

كپسول هاي آتش نشاني با مايع اطفايي شیمیایی مخصوص برای اطفا حریق کلاس k مورد استفاده قرار میگیرد. که دارای تاثیر بسیار زیاد در عملیات اطفا در حریق های ناشی از روغن سرخ کردنی در آشپزخانه های مدرن و صنعتی است . امکان استفاده از این نوع کپسول آتش نشانی برای حریق های کلاس A نیز وجود دارد .

Clean Agent

Halogenated or Clean Agent extinguishers include the halon agents as well as the newer and less ozone depleting halocarbon agents. They extinguish the fire by interrupting the chemical reaction and/or removing heat from the fire triangle.

Clean agent extinguishers are effective on Class A, B and C fires. Smaller sized handheld extinguishers are not large enough to obtain a 1A rating and may carry only a Class B and C rating.

كپسول گاز هالون يا كلين ایجنت :

كپسول گاز هالون با گاز هالون شارژ شده و با مداخله در فرايند شيميايي ايجاد شده در حريق و سرد كردن حريق آن را اطفا مينمايند

اين كپسول هاي آتش نشاني براي كلاس هاي ABC قابل استفاده ميباشند.

Dry Powder

Dry Powder extinguishers are similar to dry chemical except that they extinguish the fire by separating the fuel from the oxygen element or by removing the heat element of the fire triangle.

However, dry powder extinguishers are for Class D or combustible metal fires, only. They are ineffective on all other classes of fires.

Water Mist

Water Mist extinguishers are a recent development that extinguish the fire by taking away the heat element of the fire triangle. They are an alternative to the clean agent extinguishers where contamination is a concern.

Water mist extinguishers are primarily for Class A fires, although they are safe for use on Class C fires as well.

كپسول آتش نشاني واتر ميست :

كپسول هاي آتش نشاني واتر ميست با ايجاد يك مه از ذرات ميكرونيزه شده آب بر روي حريق به سرعت حريق را سرد كرده همچنين ميتوانند از رسيدن اكسيژن به حريق جلوگيري نمايند كپسول هاي آتش نشاني واتر ميست با كپسول هاي آب و گاز متفاوت هستند در كپسول هاي آب و گاز آب به صورت سيلابي بر روي حريق ميريزد در صورتيكه دركپسول هاي آتش نشاني واتر ميست آب تحت فشار زياد به صورت پودر تبديل شده و پس از برخىرد با حريق از حالت مايع به گاز تبديل شده و گرمان نهان مورد نياز را از حرارت حريق تامين ميكند و باعث سرد شدن سريع حريق ميشود .

Cartridge Operated Dry Chemical

Cartridge Operated Dry Chemical fire extinguishers extinguish the fire primarily by interrupting the chemical reaction of the fire triangle.

Like the stored pressure dry chemical extinguishers, the multipurpose dry chemical is effective on Class A, B, and C fires. This agent also works by creating a barrier between the oxygen element and the fuel element on Class A fires.

Ordinary dry chemical is for Class B & C fires only. It is important to use the correct extinguisher for the type of fuel! Using the incorrect agent can allow the fire to re-ignite after apparently being extinguished successfully.

كپسول هاي آتش نشاني بالن بغل يا بالن داخل :

اين نسل از كپسول ها بصورت بسيار محدود و براي شرايط آب و هوايي خاص يا كارخانه هاي خاص توليد ميشوند در اين مدل از كپسول هاي آتش نشاني منبع فشار با مواد اطفايي در ارتباط نيستند و فقط زماني كه نياز به استفاده از كپسول آتشنشاني است وارد مخزن پدر شده و باعث خارج سدن پودر شيميايي اطفا حريق از مخزن كپسول آتش نشاني ميشوند .

الف ) کارتریج داخل :

عامل فشار در این نوع خاموش کننده‌ها گاز CO۲ می‌باشد که در داخل یک سیلندر کوچک قرار دارد که این سیلندر زیر درپوش و در داخل سیلندر خاموش کننده قرار گرفته است، در موقع استفاده با فشار اهرم راه خروج گاز از داخل کارتریج باز و گاز، محتویات داخل سیلندر را تحت فشار قرار داده و به بیرون م راند .

ب ) کارتریج بیرون :

در این نوع محتوی گاز CO۲ خارج از استوانه قرار گرفته و مجرای خروجی گاز کارتریج به بدنه خاموش کننده وصل می‌شود که عملکرد آن هم ضربه ای هم فلکه ای هم اهرمی است . کارتریج هایی که در خارج بدنه قرار می گیرند دارای سوپاپ عملکرد بوده و گاز کارتریج آز آن در صورت لزوم تخلیه می‌شود . در خاموش کننده‌های پودری کارتریج دار چنانچه به هر صورت گاز وارد سیلندر شد و مقدار کمی از پودر آن مصرف گردید نمی توان برای استفاده بعدی به آن اطمینان کرد . بنابراین باید گاز داخل سیلندر را تخلیه و سپس درپوش را باز کرده و کارتریج آن را تعویض کنید . جهت تخلیه گاز از درون سیلندر کافی است خاموش کننده را سر و ته نموده و اهرم آن را فشار دهید تا تمام گاز خارج گردد .

 

4 Comments

 1. Zendegani گفت:

  اگه از کپسول آنش نشانی استفاده کنیم برای افرادی که تو اون محوطه هستند ضرری نداره؟

 2. Ahadi1364 گفت:

  استفاده از کپسول آتش نشانی لازمهء یادگیری خاصیه ؟

 3. Narges fadavi گفت:

  باتوجه به اطلاعاتتون و انتخاب کپسول مناسب با کلاس مناسب برامون خیلی حائذ اهمیت بود که خوشبختانه گروه به سازان ما رو یاری کردن

 4. Mohsenii گفت:

  میتونیم کپسول آتش نشانی رو جابجا کنیم؟؟
  وزنشون چقدره ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برند