تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر GFEimages - تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر GFE

تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر GFE

در سیستم های آدرس پذیر GFE ،تجهیزات به صورت مستقل متناوباً شرایط محیط را برای کنترل پنل ارسال می نماید .

و در صورت هر گونه تغییر شرایط ،کنترل پنل پس از بررسی با الگو ریتم از پیش تعریف شده، نسبت به تغییر شرایط هشدار مناسب را اعلام می نماید.

معرفی کنترل پنل Junior v4

  • Junior v4 یک کنترل پنل آدرس پذیر آنالوگ تک لوپ با قابلیت افزایش تا دو لوپ می باشد.
  • این محصول یک راه حل مناسب برای نصب هایی با سایز کوچک و متوسط می باشد.
  • Junior v4 می تواند تا ۱۲۵ تجهیز آدرس پذیر را بر روی هر لوپ ساپورت کند
  • که با پروتکل های ارتباطی آدرس پذیر آنالوگ بزرگ سازگاری دارد.
  • تا ۳۲ آژیر بر روی هر لوپ JUNIOR به صورت جداگانه امکان آدرس دهی می باشد.
  • با محصول جدید Vulcan که یک آژیر – استروب ایزولاتور دار می باشدمیتوان حداکثر تا ۹۶ آژیر آدرس پذیر را روی یک لوپ نصب کرد .
  • این پنل با یک LCD پس زمینه از ۴ ردیف که هریک ۴۰ کاراکتر دارد
  • برای اینکه نوشته ها به صورت واضح تر  برای کاربر خطا/ آتش را مشخص کند. تجهیز شده است.

 

برند