ژانویه 11, 2020

راه پله ساختمان

در حال حاضر، جهت طراحی سامانه فشار مثبت راه پله ساختمان در زمان حریق روش های مختلفی وجود دارد. در ضوابطی که به تازگی توسط سازمان […]