ژانویه 11, 2020

دستگاه مرکزی کنترل پنل

دستگاه مرکزی کنترل پنل مغزسیستم اعلام حریق دستگاه مرکزی کنترل پنل است . چنانچه دتکتور ها (آشکارسازها) را سلول عصبی و سیم ها و کابل ها […]