ژوئن 2, 2020

دیتکتور شعله یا فلیم دیتکتور

دیتکتور شعله یا فلیم دیتکتور دیتکتور شعله یا فلیم دیتکتور آشکارساز شعله (دتکتور شعله) یک حسگر طراحی شده برای شناسایی و واکنش به وجود یک شعله […]
برند