می 16, 2020
شیر هیدرانت آتش نشانی

شیر هیدرانت آتش نشانی

👈شیرهای هیدرانت آتش نشانی : در خیابانها اکثرا به رنگ قرمز و یا زرد دیده میشوند. مورد استفاده این شیرها در زمان حریق🔥 میباشد که آتش […]
برند