آوریل 14, 2019

زنده یاب

زنده یاب چیست زنده یاب ، حسگر زنده یاب ، در حوادث  از دستگاه زنده یاب برای شناسایی مصدومان استفاده شده می شود. کار با دستگاه های […]