فروردین ۲۷, ۱۳۹۹

درپوش محافظ اسپرینکلرها

درپوش محافظ اسپرینکلرها: تاریخچه اسپرینکلر: * در سال ۱۷۲۳ آمبروس گادفری محفظه باروت را به بشکه آب وصل کرد تا هنگام حریق سوختن فیتیله و انفجار […]
برند