سپتامبر 20, 2018
bs5839

تست و نگهداری سیستم اعلام حریق

هر دتکتور فارغ از نوع آن حداقل سالی یک بار می بایست تست عملکرد شود. British Standard 5839 BS5839 Section 6. Maintenance
برند