آوریل 15, 2020
بيم دتكتور

بيم دتكتور

بيم دتكتور | 👈آشکار ساز دودی ( Beam Detector) : ✍ به منظور پوشش اماکن با سقف های بلند و با مساحت زیاد به خصوص در […]
آوریل 30, 2020
د فایر بیم پلاس

د فایر بیم پلاس

د فایر بیم پلاس The Fire Beam Plus / Enhanced Protection The standard Fire Beam package comes complete with the head unit, the low level controller, a […]
می 9, 2020
بیم دتکتور آشکار ساز دودی ( Beam Detector)

بیم دتکتور

بیم دتکتور آشکار ساز دودی ( Beam Detector) : بیم-دتکتور آشکارسازهای دودی خطی و یا همان بیم دتکتورها در مواردی که بخواهیم فضای بزرگ و وسیعی […]
برند