سپتامبر 10, 2017
سیستم اطفا fm200

همه چیز در باره گاز FM200

 برای قرارگیری در معرض گاز FM200 :  در غلظت های مختلف، محدوده زمانی مشخصی تعریف شده است، به عنوان مثال بر طبق استاندارد NFPA-2001 مدت زمان مجاز قرارگیری […]
سپتامبر 23, 2018

نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق FM200

تیم فنی شرکت فنی مهندسی به سازان سرای مهر آهنگ آمادگی مشاوره ،طراحی تأمین و اجراء سیستم اطفا حریق fm200 را دارد. این شرکت آماده شارژ […]
آوریل 20, 2019

سیستم اطفا حریق fm200

برند