می 9, 2020
ایمنی در معماری

ایمنی در معماری

قسمت دوم: آشنایی با درهای مقاوم در برابر حریق: ایمنی در معماری درهای مقاوم در برابر حریق بعنوان جزئی از راه خروج در ساختمان ها محسوب […]
می 10, 2020
اطفاء حریق اتاق سرور

اطفاء حریق اتاق سرور

اطفاء حریق اتاق سرور:    ۱- لوله کشی استاندارد در شبکه اطفا در لوله کشی استاندارد سیستم اطفا حریق اتوماتیک در اتاق سرور باید بر اساس […]
برند