نحوه ی استفاده از فایرهوز یا جعبه آتش نشاني با شلنگ برزنتی :

شیشه محافظ کلید را شکسته و درب فایرباکس را باز کنید .معمولا در جعبه های آتش نشانی جدید از سیستم سویچی استفاده نمیگردد ولی در صورت استفاده حتما کلید در محفظه شیشه ای کنار جعبه آتش نشانی باید نصب گردد. و حتما وسیله شکستن شیشه در کنار آن در دسترس باشد .

یک سر شیلنگ را به شیرآب و سر دیگر آن را به نازل آب پاش متصل نمایید .شیلنگ را کاملاً از روی قرقره باز کرده و پهن کنید. بهتر است این مرحله به صورت آماده وجود داشته باشد تا در زمان بروز حریق باعث ایجاد تاخیر در انجام عملیات نگردد .

  • شیرآب را بازکرده
  • به طرف حریق بروید
  • بن حریق را هدف گرفته
  • اقدام به خاموش کردن نمائید.
  • پس از اطمینان از خاموش شدن حریق، شیر را در محل حریق تا نیمه بسته و آب را از فایرهوز قطع کنید.
  • در موارد دو یا چندنفره، هر مرحله با هماهنگی بقیه افراد انجام می شود.
  • برای جلوگیری از پوسیدگی شلنگ و افزایش عمر مفید آن حتما شیلنگ را خشک نمایید و داخل جعبه قرار بدهید
برند