ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی

ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی

ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی :

ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی جعبه های آتش نشانی دارای ابعاد استاندارد نیستند . بر اساس سفارش مشتری و فضا قابل سفارش میباشند . در هنگام سفارش باید دقت داشته باشید . ابعاد مورد نظر شما با قرقره آتش نشانی که قرار است در جعبه آتش نشانی نصب شود تناسب داشته باشد .

مثال:

برای نصب یک قرقره با شلنگ ۳/۴ به متراژ ۲۰ متر ابعادباید به صورت زیر باشد :

  • ارتفاع : ۷۰ سانتی متر.
  • عرض : ۶۰ سانتی متر.
  • عمق : ۱۸ سانتی متر.

ابعاد برای جعبه آتش نشانی دو کابین با قابلیت نصب یک عدد کپسول ۶ کیلوگرمی پودر و گاز :

  • ارتفاع :‌۷۰ سانتی متر.
  • عرض ۸۵ سانتی متر.
  • عمق ۱۸ سانتی متر

جعبه آتش نشانی تک قلو  با ضخامت ورق ۰٫۶الی ۱٫۵ میلی متر در ابعاد مختلف ۶۰*۵۰ ــــ ۷۵*۶۰ و در عمق ۱۵ و… که بنا به درخواست مشتری تغییر میکند.
جعبه آتش نشانی دو قلو با ضخامت ورق ۰٫۶الی۱٫۵ میلی متر در ابعاد ۸۵*۷۵ و در عمق۲۰ و… که بنا به درخواست مشتری تغییر میکند.
جعبه  آتش نشانی  با ضخامت ورق۰٫۶الی ۱٫۵ میلی متر در ابعاد۸۵*۷۵ و در عمق۲۰ و… که بنا به درخواست مشتری تغییر میکند.
درب تابلو ی آتش نشانی ( جعبه آتش نشانی ) به دو صورت چپ باز شو یا راست باز شو که بنا به تقاضای مشتریان می باشد.

ژوئن 1, 2020
ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی

ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی

ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی : ابعاد استاندارد جعبه آتش نشانی جعبه های آتش نشانی دارای ابعاد استاندارد نیستند . بر اساس سفارش مشتری و فضا […]
برند