آوریل 15, 2020
حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف

حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف

حداقل تعداد نیروهای آتش نشان در عملیات های مختلف طبق NFPA1107 در ساختمانهای یک الی دو خانوار ۱۵ نفر آپارتمانها کمتر از ۷ بلند مرتبه ها […]
برند