آوریل 24, 2018

آخرین قوانین مصوب آتش نشانی تهران

✍ آیا میدانید مطابق آخرین قوانین مصوب آتش نشانی تهران در ساختمان های گروه کم خطر عمده ساختمان های شهری از قبیل فضاهای آموزشی، درمانی، اداری […]
آوریل 24, 2018

جدول ظوابط طراحی سیستم اعلام حریق

جدول ظوابط طراحی سیستم اعلام حریق مطابق استاندارد BS  
آوریل 27, 2018

فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل

👈فرآیند اطفا حریق توسط خاموش کننده آیروسل فایرپرو: ✍در ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ 🔥 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل، اﺗﻢ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و اﮐﺴﯿﮋن در اﺛﺮ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ […]
آوریل 27, 2018

آژیر ولوکس

نسل جدید آژیر ولوکس – در ابتدا برای پخش صدا نیاز به سیگنال الکتریکی دارد اما ۲ ثانیه پس از فعال شدن جریان الکتریکی مورد نیاز […]
آوریل 27, 2018

دتکتورهای آدرس پذیر، دودی – حرارتی و مولای سنسور از ولوکس با امکان سفارش بر اساس رنگ بندی

دتکتورهای آدرس پذیر، دودی – حرارتی و مولای سنسور از ولوکس با امکان سفارش بر اساس رنگ بندی فوق
برند
سفارش و استعلام قیمت: 09306016798
contact-us-whatsapp