یتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی مدل TFD-1261

یتکتور حرارتی آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی مدل TFD-1261

برند