دیتکتور حرارتی متعارف ( دیتکتور حرارتی نرخ افزایشی) مدل TFD-3245

دیتکتور حرارتی متعارف ( دیتکتور حرارتی نرخ افزایشی) مدل TFD-3245

برند