همه چیز در باره گاز FM200
شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
fire extinguisher co2 80x80 - محاسبه مقدار گاز FM200مورد نیاز برای اطفاء حریق
کپسول آتش نشانی
آبان ۱۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

محاسبه مقدار گاز FM200مورد نیاز برای اطفاء حریق

محاسبه مقدار گاز FM200مورد نیاز

مقدارگازمورد نیازFM200 جهت تامین حداقل غلظت طراحی درمحـیط باتوجـه به سه پارامتراصـلی زیر برآورد میشود

۱ – حجـم فضای تحت پوشش (V)
۲- متوسط دمای فضای تحت پوشش (T)
۳-ارتفاع محل نصب ازسطح دريا (Altitude)

۱ – حجم تحت پوشش: در اين مرحله می بايستی حجم تجھیزات وفضاھای ايزوله شـده را ازحجـم کـل کسـرنموده و حجـم خـالص تحت پوشش رامبنای طراحی قراردھیم

۲- دمای محیط با توجه به داشتن سیستم کنترل دما در محیط ، دمای محیط در محل نصب تجهیزات اطفاء حریق fm200 تقریبا ثابت است

۳- ارتفاع ازسطح دريا : درصورتی که ارتفاع نصب سیستم بیش از١٠٠٠ متربالاتر يا پايین تر از سطح دريا باشد می بايستی ضريب تصحیح ارتفاع را درمقدار محاسبه شده برای گازمورد نیازضرب نمود. باتوجه بـه ارتفـاع محـل نصـب درتھـران وبطورمتوسط ١٥٠٠ مترازسطح دريا می باشد, ضريب تصحیح نزديك به يك خواھد بود

درنظرگرفتن پارامترھای فوق مقدارگازمورد نیاز برای پوشش فضا ھاي تحت نظر توسط نرم افزار محاسبه مي شود

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *